Gå direkt till innehåll
Jonas Spaak, överläkare i hjärtmedicin på Danderyds sjukhus.
Jonas Spaak, överläkare i hjärtmedicin på Danderyds sjukhus.

Pressmeddelande -

400 000 kronor till Danderyds sjukhus hjärtforskning

Jonas Spaak, docent och hjärtläkare på Danderyds sjukhus, har tilldelats 400 000 kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden för att forska kring en metod att utreda patienter med bröstsmärta. En ny, enklare metod skulle öppna möjligheter att undvika onödiga undersökningar.

Bröstsmärtor är den vanligaste sökorsaken på akuten. Sjukhusen i Sverige har minst 200 000 besök av patienter med bröstsmärtor varje år. Jonas Spaak, överläkare i kardiologi vid hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, undersöker i sitt forskningsprojekt om det finns en enklare metod kring riskbedömning av patienterna.
– Det är många patienter som söker för akut bröstsmärta, dock är det en liten andel av dem som har en akut hjärtinfarkt – ungefär nio av tio patienter har andra orsaker till bröstsmärtan. Det är relativt lätt att hitta de som har hjärtinfarkt, men svårare att bedöma de andra. Dessa kan ha kronisk kranskärlssjukdom eller andra orsaker som ibland är allvarliga, som lungemboli eller aortadissektion, men oftast relativt ofarliga som magbesvär eller muskelsmärtor. Det är en utmaning att utreda rätt patienter vidare när det finns många som har symptom. Därför behövs bättre metoder för riskbedömning, säger Jonas Spaak, överläkare i hjärtmedicin på Danderyds sjukhus.

Blodvolym mäts med ljussignaler
I den första delstudien i forskningsprojektet mäts kärlstelhet med en ny och enklare metod, i den andra delstudien undersöks om den nya metoden kan användas för att utesluta kranskärlssjukdom. Detta görs genom att mäta kärlstelhet på 200 patienter som genomgått en skiktröntgen av hjärtats kranskärl.

– Man kan idag mäta blodkärlens åldrande (kärlstelhet) direkt, men eftersom de metoder som finns är komplicerade och tidskrävande används de främst inom forskning. Forskningsprojektet ska nu undersöka om man kan använda en enklare metod. Detta med hjälp av ljussensorer, samma som finns i bärbar elektronik som till exempel aktivitetsarmband. Man mäter ljussignaler som motsvarar blodvolym i vävnaden, och kan från formen på signalen uppskatta kärlstelhet. Nästa steg är att testa metoden i ett kliniskt sammanhang, säger Jonas Spaak.

Forskningsanslaget möjliggör att Jonas Spaak och doktorand Henrik Hellqvist, också hjärtläkare, på sikt kan genomföra en klinisk studie på Danderyds sjukhus.
– En bättre riskbedömning skulle kunna leda till säkrare och effektivare vård genom besparade resurser, att patienten slipper gå igenom onödiga undersökningar och att patienterna som behöver vidare utredning kan få tid snabbare, säger Jonas Spaak.

Fakta om Hjärt- och lungfondens anslag
Hjärt-Lungfonden finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar inom hjärta-kärl och lunga. Varje år söker ett stort antal framstående forskare pengar hos Hjärt-Lungfonden. I genomsnitt beviljas runt en femtedel av ansökt forskningsstöd. Gallringen av ansökningar är hård, dels av kvalitetsskäl, dels ekonomiska skäl. På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du söka om pengar till forskningsprojekt.
Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag på www.hjart-lungfonden.se/forskning/vara-anslag

För mer information vänligen kontakta:
Marianne Lagerbielke
pressansvarig
Danderyds sjukhus presstjänst,
Tel 08-123 562 77
press.ds@regionstockholm.se

Ämnen

Regioner


Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 429 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför 6 300 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77