Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus delar ut bonuslön

Personalen vid Danderyds sjukhus får del av positivt resultat

 

Fler patienter, kortare väntetider och ett positivt bokslut. 2009 var ett bra år för Danderyds sjukhus och nu får personalen ta del av det positiva resultatet.

 

2009 har Danderyds sjukhus tagit emot fler patienter än något tidigare år samtidigt som väntetiderna på akuten och köerna till mottagningar, operation och behandling har kortats. Det är femte året med en positiv produktivitetsutvecklingen och bokslutet visar på plus 16 miljoner kronor, 5 miljoner utöver landstingets avkastningskrav .

 

Danderyds sjukhus styrelse beslöt 2008 att införa en incitamentsmodell som skulle utbetalas om sjukhuset med bibehållen kvalitet genererade ett positivt resultat utöver avkastningskraven. Modellen innebär att all personal som varit anställda under 2009 får dela på vinsten genom en utbetalning av ett engångsbelopp som är lika stort oavsett yrkeskategori.

 

Det huvudsakliga syftet med incitamentmodellen är att premiera medarbetarna som genom sitt engagemang och ansvarstagande bidragit till verksamhetens positiva resultat.

 

– Personalen på sjukhuset har gjort ett fantastiskt arbete under 2009 och det känns jättebra att de nu kommer att få ta del av överskottet, konstaterar sjukhusdirektör Peter Graf.

 

– Att det gått så bra beror på ett intensivt utvecklingsarbete på sjukhuset. Vi håller på att införa lean som verksamhetsfilosofi och personalen samverkar både över yrkesprofessionerna och över klinikgränserna för att korta köerna och ge patienten så bra vård som möjligt.

 

Ytterligare information:

Peter Graf, sjukhusdirektör, tel, 070 – 484 82 22.

Fakta om modellen:
En viktig utgångspunkt vid framtagandet av modellen var att kriterierna skulle uppfattas som rättvisa. Belöningssystemet omfattar alla anställda som varit på plats under hela 2009. Grundkriterierna som ska vara uppfyllda för att omfattas av belöningssystemet är aktiv tjänstgöring minst 80 procent under perioden samt att den anställde ska vara kvar i anställning 2010-03-31. Ersättningen kommer att betalas ut som ett engångsbelopp med majlönen. Den som får maximal bonus får 7 300 kronor (före skatt) oavsett yrkesgrupp eller befattning. Därefter får man bonus i förhållande till arbetad tid, dvs. sysselsättningsgrad (den som jobbar 80 procent får 80 procent av 7 300).

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77