Gå direkt till innehåll
Ardalan Rahimi, sektionschef ortopeden Danderyds sjukhus, ansvarar för knäprotesoperationer som görs med hjälp av en robot.
Ardalan Rahimi, sektionschef ortopeden Danderyds sjukhus, ansvarar för knäprotesoperationer som görs med hjälp av en robot.

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus först i Sverige med knäprotes-operationer med nya roboten Rosa

Nu satsar Danderyds sjukhus på att bli Sveriges ledande enhet inom ledplastikkirurgi med nya roboten Rosa. Maskinen är specialiserad på den knäprotesmodell som används på kliniken och den nya tekniken ska minska onödiga mjukdelsskador och uppnå exakta millimeterresultat – vilket förbättrar resultatet för patienten.

För en dryg vecka sedan startade knäprotesoperationer med roboten Rosa som assisterar kirurgen inför ingreppet med precision. Roboten är ny på sjukhuset och ett flertal operationer har gjorts hittills och nu står medarbetare beredda att ta emot patienter som behöver nya knäproteser.

– Ett amerikanskt företag tillverkar både knäprotesen och roboten och den används på flera stora ortopediska center runtom i världen. Vi är stolta och glada över att Danderyds sjukhus ortopedi är först ut med denna robotmodell i Sverige, säger Ardalan Rahimi, sektionschef ortopeden Danderyds sjukhus.

Knäkirurgi generellt handlar till stor del om precisionssågningar där enstaka millimetrar gör stor skillnad för slutresultatet och påverkar patientens ledrörlighet och nöjdhet. Ibland krävs större mjukdelslösningar för att balansera knät så att stabilitet och ledrörlighet blir optimal.
– Vi förser roboten med information om patientens knäanatomi. I såret kan vi få exakt den sågning som vi vill ha och förutse vilken ledrörlighet och stabilitet patienten kommer få när sågningen är gjord och protesen är på plats. Kirurgen gör själva operationen, men roboten hjälper till med att minimera felkällor, minska onödiga mjukdelsskador och att vi uppnår bra resultat med en enda sågning, säger Ardalan Rahimi, sektionschef ortopeden Danderyds sjukhus.

Hög patientsäkerhet vid robotkirurgi
Med hjälp av roboten blir kirurgen matematikern som använder sig av en kalkylator i stället för huvudräkning för att uppnå perfektion. Kirurgen ansvarar för sågning, protesplacering och alla övriga delar som behövs medan robotens roll är att hjälpa till så resultatet blir som kirurgen har planerat.

– Man skulle kunna argumentera att robotoperationer är mer patientsäkra eftersom sågningarna blir gjorda med större precision och resultaten blir mer förutsägbara. Kirurgen gör fortfarande operationen, men kan när som helst ta bort autopilotläget och göra operationen som vanligt. I början har operatörerna en inlärningskurva med den nya tekniken vilket ger en längre operationstid och långa operationer skulle eventuellt kunna innebära en större risk för infektioner. Däremot är svullnad, värk, blödning och stelhet desamma vid såväl vanlig kirurgi som robotassisterad kirurgi. Tidigare resultat har varit positiva, men man kan bara förlita sig på långtidsresultat. Inom proteskirurgi pratar vi oftast om tioårsuppföljningar och så länge har robotkirurgen inom ledproteser inte funnits på marknaden, säger Ardalan Rahimi, sektionschef ortopeden Danderyds sjukhus.

Robotkirurgi kommer bli det nya normala
Robotkirurgi inom den medicinska världen har länge rönt framgångar och nu har den kommit till ortopedin. Om långtidsresultaten blir lika lovande framöver som de är nu, så kommer robotkirurgin att bli det nya normala framöver. Robotkirurgi bör initialt göras på stora ortopediska centra med stora patientflöden och resurser för uppföljning och forskning inom ämnet.
– Roboten kan redan på förhand förutse orsak och verkan av de sågningar och mjukdelsbalanseringar som krävs för att uppnå optimalt resultat hos patienten. Dock huruvida robotkirurgi överträffar den erfarne kirurgens kunnande återstår att se. Vi vet från tidigare operationer att optimal placeringen av protesimplantatet leder till en mer korrekt anatomisk gång, färre komplikationer och större socioekonomisk vinst för samhället, säger Ardalan Rahimi, sektionschef ortopeden Danderyds sjukhus.

FAKTA
Inom kort startar en multicenterstudie som blir den största hittills i Sverige. Studien kommer att göras med bland annat Södersjukhuset och totalt 400 patienter kommer att delta. Med studieresultaten kommer man att kunna råda eller avråda om robotkirurgin behövs vid standardoperationer.

  • Roboten ROSA kom till Danderyds sjukhus 22 december 2023.
  • Man räknar med att göra ungefär 3–400 knäprotesoperationer på ett år.
  • Instruktör, robotingenjör från företaget, finns med vid alla operationer under första året.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tio verksamhetsområden. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Sjukhuset 4 600 medarbetare tar årligen emot 90 000 akutsökande, 430 000 besök i öppenvården, 46 000 i slutenvården och genomför 25 000 operationer och 5 000 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och omsätter 6,5 miljarder kronor per år. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Pressansvarig 08-123 561 51