Gå direkt till innehåll
"Nya smittämnen, global spridning av nya och gamla infektionssjukdomar har verkligen satt Infektionsspecialiteten på kartan och visat att vår kunskap behövs." Malin Ackefors, verksamhetschef för Internmedicin och infektion vid Danderyds sjukhus
"Nya smittämnen, global spridning av nya och gamla infektionssjukdomar har verkligen satt Infektionsspecialiteten på kartan och visat att vår kunskap behövs." Malin Ackefors, verksamhetschef för Internmedicin och infektion vid Danderyds sjukhus

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus VO-chef för Internmedicin och infektion tar över ordförandeklubban i SILF

Malin Ackefors, verksamhetschef för Internmedicin och infektion vid Danderyds sjukhus, har valts till styrelseordförande för Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF).

– Jag är mycket glad och tacksam för att Svenska Infektionsläkarföreningens medlemmar har gett mig detta förtroende. Nya smittämnen, global spridning av nya och gamla infektionssjukdomar har verkligen satt Infektionsspecialiteten på kartan och visat att vår kunskap behövs. SILF och dess medlemmar spelar en viktig roll i att fortsätta att verka för att förbättra, stärka och utveckla infektionssjukvården i Sverige, säger Malin Ackefors.

Malin Ackefors, överläkare och medicine doktor, började i mars 2019 som klinikchef Infektionskliniken vid Danderyds sjukhus. I januari 2021 tog hon över som chef för verksamhetsområdet Internmedicin och infektion. Dessförinnan har hon varit verksam under drygt 13 år på Karolinska Universitetssjukhuset med fokus på infektioner hos immunsupprimerade patienter. Hon har även varit både ST-läkarchef och övergripande ST-studierektor för regionens infektionskliniker under sin tid på Karolinska Universitetssjukhuset.

Om Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF)

Svenska Infektionsläkarföreningen bildades 1948 med namnet Svenska Epidemiologföreningen och namnändrades 1960 till Svenska Infektionsläkarföreningen. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening inom ämnesområdet infektionssjukdomar. https://infektion.net

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 429 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför 6 300 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Presskontakt

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77