Gå direkt till innehåll
Birgitta Rosén, klinikchef Logopedkliniken Danderyds sjukhus
Birgitta Rosén, klinikchef Logopedkliniken Danderyds sjukhus

Pressmeddelande -

Fem nya specialtjänster till Sveriges största logopedklinik

Nu är vi inte bara störst i landet, vi är också bäst! Fem nya specialisttjänster lyfter logopedkliniken på Danderyds sjukhus till en ny nivå.
-För våra patienter har dessa tjänster stor betydelse. Det här innebär att vi kan erbjuda ännu bättre vård i den absoluta framkanten, säger Birgitta Rosén, klinikchef på Logopedkliniken.

Under hösten 2022 utökas antalet specialisttjänster på kliniken, vilket ökar kunskapen och kompetensen.
– Dessa specialister kommer att utveckla och integrera forskningsresultat och kvalitetssäkra åtgärder i den kliniska verksamheten inom sitt kunskapsområde. Det innebär att vården kan ligga i framkant när det kommer till exempelvis nya metoder och evidens. Det gynnar våra patienter, säger Birgitta Rosén, klinikchef på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus.

Olika specialistområden på Logopedkliniken
Karin Huss är specialist inom röstergonomi och röstterapi och har bland annat medverkat till att ta fram appen Rösthjälpen, som är ett stöd för patienter med röstbesvär. Hon har även utarbetat rösthygieniska råd för personer som använder munskydd hela dagarna.
Se logopedens film om röstträning. Information om hur du laddar ner appen Rösthjälpen.

Helena Johanssonär specialist inom ät- och sväljningssvårigheter och arbetar bland annat med barn som inte vill eller kan äta. En del i behandlingspedagogiken är att låta barnet leka med maten för att minska obehagskänslan. I Helenas uppdrag ingår även att bedöma vuxna patienter som på grund av olika sjukdomstillstånd, till exempel Parkinsons sjukdom eller stroke, fått sväljningssvårigheter.

Lovisa Femrellär specialist inom stamning och var med och införde Lidcombeprogrammet i Sverige – en australiensisk stamningsterapi som visat mycket bra resultat för barn upp till sex års ålder. https://familjen.trygghansa.se/sjukdomar-barn/funktionsnedsattningar/terapi-mot-stamning. Hon ingår för närvarande i den arbetsgrupp i Sverige som reviderar kliniska riktlinjer för omhändertagande av patienter som stammar.

Liza Bergströmär disputerad och specialist inom neurologopedi. Hon håller utbildningar inom trachsjukvård och dysfagi. Hon arbetar också med implementering av en enhetlig terminologi för konsistens på mat och dryck, vilket underlättar för vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med sväljningssvårigheter, något som till exempel kan uppkomma efter en stroke.

Läs mer på researchgate.net om sväljningssvårigheter.Läs vidare när logopeden Rosanna Cunningham berättar om sväljningssvårigheter och hur hon projektleder implementeringen av den nya terminologin på Danderyds sjukhus.

Sara Burgeär specialist på språkliga avvikelser hos barn. Språkstörning är den vanligaste utvecklingsavvikelsen hos förskolebarn. De ca 1–3 procent som har grava svårigheter kan behandlas i så kallad språkförskola. Sara forskar just nu på vilken effekt språkförskola som behandlingsmodell har, jämfört med sedvanlig behandling på logopedmottagning. https://medarbetare.ki.se/people/sara-burge

Fakta:

Logopeder har funnits i Sverige nästan 60 år. Omkring 3 000 legitimerade logopeder är verksamma i Sverige. Logopedutbildningen sträcker sig över fyra år och finns på medicinsk fakultet vid sex universitet i Sverige, men trots det är yrket fortfarande relativt okänt.

Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar olika kommunikationssvårigheter, det vill säga svårigheter med språk, tal, röst, läsning och skrivning. Logopeder arbetar också med att utreda specifika räknesvårigheter (dyskalkyli). Omhändertagande av personer med sväljningssvårigheter (dysfagi) ingår också i arbetsfältet som omfattar alla åldrar. På Danderyds sjukhus finns Sveriges största logopedklinik med cirka 100 anställda logopeder.


Den specialiserade logopeden fungerar som kunskapsförmedlare, mentor, metodutvecklare och står för ett vetenskapligt förhållningssätt. Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 2015 och kräver minst en masterexamen samt syftar till att utveckla klinisk och teoretisk kunskap, främja kliniskt utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad klinisk karriärutveckling.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 429 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför 6 300 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Presskontakt

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77