Gå direkt till innehåll
Charlotte Thålin, biträdande överläkare, medicin doktor och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus
Charlotte Thålin, biträdande överläkare, medicin doktor och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus

Pressmeddelande -

Hög förekomst av omikron bland sjukvårdsmedarbetare trots tre vaccindoser

Mer än var femte sjukvårdsmedarbetare testade positivt för Omikron under en fyra veckor lång screeningperiod strax efter den tredje vaccindosen (påfyllnadsdosen). Trots att merparten hade milda symptom visade testerna att man kan vara smittsam i upp till nio dagar efter första positiva prov. Det visar nya resultat från COMMUNITY-studien som undersöker immunitet efter covid-19 och vaccination.

Sedan våren 2020 pågår vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet COMMUNITY-studien, vars huvudsyfte är att studera immunitet efter covid-19 och vaccination. Våren 2020 samlades prover in från 2 149 medarbetare. Studiedeltagarna och deras immunsvar har sedan dess följts upp var fjärde månad.

Kort efter att större delen av deltagarna vaccinerats med en tredje dos inleddes en screeningstudie, där 375 deltagare som fått tre doser vaccin PCR-testade sig regelbundet i fyra veckor oberoende av symptom. 82 deltagare (22 procent) testade positivt under screeningperioden. De flesta upplevde inte några symptom vid det första positiva provet, och nästan 40 procent förblev utan symptom under de första två dygnen efter positivt prov. Den högsta virusmängden återfanns i prover tagna dag tre i förloppet, och de flesta hade relativt höga virusnivåer under upp till nio dagar.

Antikropparna i blodet på studiedeltagarna hade sämre förmåga att binda till Omikron än mot de andra varianterna av viruset, och antikroppsnivåerna hade ingen större betydelse för risken att bli infekterad.

– Vi vet ju sedan tidigare att omikronvarianten är väldigt smittsam, men att så många skulle bli infekterade trots att de just hade fått tredje dosen och troligtvis uppnått maximalt vaccinskydd, var förvånande, säger Charlotte Thålin, bitr. överläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien. Dessutom var virushalterna i luftvägarna höga och kvarstod längre än förväntat. Det talar för att man kan vara smittsam under så mycket som nio dagar och det trots att symptomen avtagit.

I screeningen hittades både omikron BA.1 och BA.2, där den senare nu dominerar i Sverige.

– Både virusmängd i luftvägarna och tiden man bar på detekterbart virus var något högre vid infektion med BA.2, vilket skulle kunna förklara varför just den varianten har tagit över så snabbt, säger Ulrika Marking, specialist i infektionsmedicin och doktorand i COMMUNITY-studien. Men det är viktigt att påpeka att även om vaccinet ger sämre skydd mot att bli infekterad och att därmed föra smittan vidare av omikron än av tidigare varianter så skyddar det fortfarande väl mot svår sjukdom om man blir infekterad.

Resultaten är ännu inte publicerade i en vetenskaplig tidskrift och har inte genomgått peer review. I väntan på granskning är artikeln publicerad på preprintservern medRxiv.
( https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.02.22273333v1.full.pdf)

COMMUNITY-studien fortsätter

COMMUNITY-studien fortsätter med regelbundna provtagningar och extra screeningar vid hög samhällsspridning.

Fakta om COMMUNITY-studien

  • Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.
  • I forskargruppen ingår från Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet, biträdande överläkare och ansvarig forskare Charlotte Thålin, doktoranderna biträdande överläkare Sebastian Havervall och specialistläkare Ulrika Marking, från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten docent Jonas Klingström och Ph.D. Kim Blom, från Uppsala universitet Ph.D. Mikael Åberg, docent och biträdande universitetslektor Sara Mangsbo och professor Mia Phillipson, samt från KTH professorerna Sophia Hober och Peter Nilsson.
  • Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Leif Lundblad med familj, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hjärt-Lungfonden och SciLifeLab.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Thålin, biträdande överläkare, medicin doktor och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, charlotte.thalin@regionstockholm.se

Marianne Lagerbielke, pressansvarig COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus, 
08-123 561 51 marianne.lagerbielke@regionstockholm.se

Ämnen

Regioner


Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 429 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför 6 300 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Pressansvarig 08-123 561 51