Gå direkt till innehåll
Maria Persson, överläkare PhD, verksamhetschef kvinnosjukvård och förlossning, Danderyds sjukhus.
Maria Persson, överläkare PhD, verksamhetschef kvinnosjukvård och förlossning, Danderyds sjukhus.

Pressmeddelande -

Nu är Danderyds sjukhus nya uppdrag i gång: rekonstruktiv kirurgi vid svåra förlossningsskador

Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus Kvinnoklinik är nu igång med sitt Nationella högspecialiserade uppdrag (NHV) – med avancerad rekonstruktiv kirurgi vid svåra förlossningsskador med påverkan på underliv och ändtarm. Genom att samla rekonstruktiv kirurgi på två sjukhus i Sverige blir vårdkvaliteten högre vilket ger patienten en bättre livskvalitet.
Bäckenbottencentrum har funnits i 20 år på Danderyds sjukhus. I teamet runt patienten arbetar gynekologer, kirurger, uroterapeuter, stomiterapeuter och fysioterapeut. Vid ett och samma tillfälle undersöks patienten av både en gynekolog och en kirurg – vilket höjer kvalitet och effektivitet när patienter genomgår avancerade rekonstruktioner – som åtgärdar skador i ändtarmens slutarmuskel samt fistlar (hålgångar) mellan tarm och vagina.
– Vi är glada över att verksamheten är i gång och vi ser en stor patientnytta i att koncentrera patienterna till två centra i landet. Det ökar förutsättningarna att samla kunskap och utveckla maximal kompetens och möjligheterna till att bedriva forskning. Vi har årligen cirka 6 000 förlossningar här på Danderyds sjukhus, vilket ger oss stora möjligheter att verka i hela kedjan. Allt från att arbeta för att undvika stora bristningar i samband med förlossning, till att primärt åtgärda de bristningar som ändå uppstår och att följa upp och åtgärda eventuella kvarstående besvär, säger Maria Persson, överläkare PhD, verksamhetschef kvinnosjukvård och förlossning.

NHV-specialisering ger högre vårdkvalitet
Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad vård som bedrivs i landet vid endast ett fåtal vårdgivare i landet som kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Bäckenbottencentrum (BBC) erbjuder samtliga tillgängliga utredningsmetoder och därefter en skräddarsydd, individualiserad behandling med alla konservativa och kirurgiska alternativ.
– På Bäckenbottencentrum har vi fått en stor erfarenhet inom området och kontinuerligt utvecklat nya metoder och arbetssätt för att kunna ge bästa möjliga vård. Vi har bland annat infört en ny metod med så kallad fettcellstransplantationen för behandling av fistlar. Det är ett alternativ till mer omfattande och invasiv kirurgi. Den nya metoden har visat mycket goda resultat och kvinnan får mindre komplikationer och återhämtar sig snabbare efter ingreppet, avslutar Maria Persson, verksamhetschef kvinnosjukvård och förlossning kvinnokliniken Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping är de två sjukhusen som fått NHV-uppdraget av Socialstyrelsen.

Fakta om:
Bäckenbottencentrum (BBC), kvinnokliniken Danderyds sjukhus
Bäckenbottencentrum drivs i samarbete mellan kvinnokliniken och kirurgkliniken med cirka 500 patienter per år. Här arbetar ett multidisciplinärt team som erbjuder utredning och behandling för kvinnor som lider av:

  1. Anal inkontinens till följd av tidigare trauma (förlossningsskada eller kirurgi).
  2. Fistelsjukdom som involverar gynekologiska organ.
  3. Komplicerade symptomgivande bakväggs prolaps (analinkontinens eller tömningsproblem).

Ordlista
Analsfinkter = ändtarmens slutmuskel
Fistlar = hålgångar (mellan tarm och vagina)
AVRVF är förkortning för AnoVaginala, RektoVaginala Fistlar = skador ändtarmsmuskelns slutarmuskel och hålgångar mellan tarm och vagina

Så här beskriver Socialstyrelsen uppdraget
Kvinnor med stora besvär av avföringsläckage efter förlossning, med påvisbar ultraljudsdefekt i sfinktermuskulatur, och där konservativ behandling inte har tillräcklig effekt, bör erbjudas kirurgisk behandling (sekundär sfinkterrekonstruktion) vid två nationella enheter. Även kirurgisk behandling vid AVRVF efter förlossning ska utgöra nationell högspecialiserad vård och enbart utföras vid samma eller två nationella enheter. Detta bedöms vara vård av komplex och sällan förekommande art, kräva en viss volym och multidisciplinär kompetens. Detta för att säkerställa vårdvolymer som ger tillräckligt underlag för att bibehålla och utveckla kompentens, utveckling och forskning inom dessa områden.

Vad krävs för att få ett NHV-uppdrag
Formellt är det Region Stockholm som ansöker och erhåller tillståndet, med en angiven vårdenhet som utförare, hos Socialstyrelsen. Beslutet om vem som får NHV-uppdraget är ytterst ett politiskt beslut i nämnden för nationell högspecialiserad vård – som avgör de förslag som inkommit från en beredningsgrupp med representanter från alla sjukvårdsregioner. Danderyds sjukhus uppdrag innefattar operationer som åtgärdar skador i ändtarmens slutarmuskel samt fistlar (hålgångar) mellan tarm och vagina – som i sällsynta fall kan uppstå efter en förlossningsskada. För att få uppdraget behöver sjukhuset leva upp till Socialstyrelsens villkor som innebär en tillräckligt god vård och utvecklingspotential inom området samt välfungerande processer, kompetenser och FoUU. Utöver det krävs att vårdenheten har kompetens (ofta flera olika sorters specifik kompetens), den metod eller teknik som behövs och nödvändiga lokaler finns tillgängliga, välfungerande patientprocesser och samarbeten regionalt, nationellt och internationellt.

För mer information och intervjuer kontakta pressansvarig:
Marianne Lagerbielke
072-582 22 77
marianne.lagerbielke@regionstockholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 429 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför 6 300 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Presskontakt

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77