Gå direkt till innehåll
Charlotte Thålin och Sebastian Havervall
Charlotte Thålin och Sebastian Havervall

Pressmeddelande -

Omikroninfektion ger lägre antikroppsnivåer hos personer som har haft covid-19 före vaccination

Kombinationen infektion och vaccin, så kallad hybridimmunitet, har tidigare visats ge ett starkare immunsvar än enbart vaccin. Nu visar nya resultat från Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet att omikroninfektion ger ett dubbelt så högt antikroppssvar efter tre doser vaccin jämfört med efter både tidigare covid-19 och tre doser vaccin. Resultaten, som publicerats i tidskriften The Lancet Infectious Diseases, är en del av den större COMMUNITY-studien som syftar till att karakterisera immunsvaret efter SARS-CoV-2 infektion och vaccination.

Våren 2020 samlades prover in från 2 149 medarbetare vid Danderyds sjukhus och studiedeltagarna och deras immunsvar har sedan dess följts upp var fjärde månad. I början av året genomfördes en fyra veckor lång SARS-CoV-2 PCR screening av 375 medarbetare som fått tre doser vaccin. Deltagarna provtogs två gånger per vecka och mer än var femte deltagare testade positivt i PCR under studiens gång men ingen blev svårt sjuk. Deltagare som infekterats lämnade efter infektionen regelbundet in blodprover som analyserades för antikroppsnivåer mot spike-proteinet från ursprungsvarianten och från omikronvarianten av SARS-CoV-2. Resultaten visade att nivåerna av antikroppar mot såväl ursprungsvarianten som omikronvarianten fördubblades 2-3 veckor efter omikron, men ökningen sågs bara hos deltagare som inte hade haft covid-19 tidigare. När deltagarna delades in i grupper baserat på huruvida de haft COVID-19 före sin vaccination fann man dubbelt så höga antikroppsnivåer hos de som inte hade haft COVID-19 tidigare.

– Det är intressant att antikroppssvaret efter omikron var högre hos deltagare som inte hade haft en annan SARS-CoV-2 infektion innan omikroninfektionen och möter viruset för första gången. Tidigare har det visats att kombinationen av infektion och vaccin, så kallad hybridimmunitet, gett starkare immunsvar än enbart vaccin, säger Charlotte Thålin, bitr. överläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien. Vad detta beror på vet vi inte, men våra fynd belyser att tidigare infektion kan ha fler effekter på immunsvaret efter upprepade infektioner än dom vi kände till. Vi har hittills bara analyserat antikroppsnivåerna i blod och kanske ser det annorlunda ut i t ex luftvägsslemhinnan.

- Vi befinner oss nu i ett läge där en andel av befolkningen har fått upp till fyra vaccindoser och mer eller mindre samtidigt blivit exponerade för en eller flera varianter av SARS-CoV-2 viruset. Hur dessa återkommande immuniseringar påverkar vårt immunsvar mot SARS-CoV-2 är inte klarlagt men viktigt att följa, säger Sebastian Havervall, biträdande överläkare och doktorand i COMMUNITY-studien.

Fakta om COMMUNITY-studien

  • Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.
  • I forskargruppen ingår från Danderyds sjukhus och Karolinska institutet, biträdande överläkare och ansvarig forskare Charlotte Thålin, doktoranderna och biträdande överläkarna Sebastian Havervall och Ulrika Marking, från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten docent Jonas Klingström och Ph.D. Kim Blom, från SciLifeLab Affinity Proteomics och Uppsala universitet Ph.D. Mikael Åberg, från Uppsala universitet docent och universitetslektor Sara Mangsbo och professor Mia Phillipson, samt från KTH professor Sophia Hober och professor Peter Nilsson.
  • Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Leif Lundblad med familj, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hjärt-Lungfonden och SciLifeLab.

Länk till artikeln i The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00362-0/fulltext

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Thålin, biträdande överläkare, med dr och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, charlotte.thalin@regionstockholm.se

Marianne Lagerbielke, pressansvarig COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus,
08-123 561 51 marianne.lagerbielke@regionstockholm.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 429 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför 6 300 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Pressansvarig 08-123 561 51