Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nästa nivå för AI-stöd på Danderyds sjukhus − rekommenderar behandlingsform vid fotledsfrakturer

Då en patient inkommer till sjukhus med en misstänkt fotledsfraktur inleds en kedja av beslutsfattande. Röntgenundersökningen är så gott som alltid en avgörande del i det underlag läkaren behöver för att fatta beslut om behandlingsmetod. Men även med fakta på hand är det ofta fråga om en avvägning mellan de risker man är villig att ta. Ska frakturen opereras, gipsas eller läker den bra med hjälp av någon annan behandlingsmetod?

− I och med att Danderyds sjukhus 2014 var först i världen att påbörja forskning om artificiell intelligens som stöd vid röntgenbedömning och frakturtolkning har vi kommit väldigt långt. Vår senaste studie visar att AI kan hjälpa oss att identifiera frakturer, men även vilken typ av fraktur det rör sig om. Målet med inlärningsprocessen är att det artificiella systemet ska bli likvärdigt med, eller till och med överträffa, människan i bedömning av röntgenbilder och dessutom rekommendera olika behandlingsmetoder. Vi har nu uppnått den nivån, vilket kortar vägen fram till bästa behandling, ger nya möjligheter i dialogen med patienten och ökar säkerheten i vården, säger Max Gordon, ortoped och överläkare på Danderyds sjukhus samt forskningsledare inom sjukhusets AI-team.

− Samma frakturtyp kan se väldigt olika ut hos olika patienter beroende på vad som har orsakat frakturen och benkvaliteten hos den drabbade. Därför kan behandling av likartade frakturtyper skilja sig åt avsevärt. Artificiell intelligens är ett väldigt intressant och kraftfullt instrument, både som stöd vid röntgenbildstolkning och som stöd vid val av behandling. Med hjälp av underlaget från AI får vi helt nya möjligheter att hjälpa våra patienter samtidigt som patienten själv enklare kan bli del av beslutsprocessen kring behandlingsmetod, säger Mats Salemyr, verksamhetschef och överläkare inom verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus.

Artificiell intelligens som stöd inom fler områden

Den nya studien visar att ett AI-program i en majoritet av fallen kan bestämma typ av fraktur och rekommendera behandlingsmetod. Nästa steg för forskargruppen på Danderyds sjukhus är att ta AI till hjälp för att tolka frakturer i andra kroppsdelar, men även att förutsäga vilka patienter som kommer ha störst nytta av en viss behandling samt hur de olika behandlingarna kommer att påverka patienten.

− Målet med vår forskning är att skapa ett kraftfullt verktyg som kan användas som beslutsstöd av såväl röntgenläkare som ortopeder i val av behandlingsmetod. Nästa steg är att även lära vår AI-modell att titta på andra kroppsdelar så som handleder, höfter och knän, säger Max Gordon.

Forskningsstudien "Ankle fracture classification using deep learning: automating detailed AO Foundation/Orthopedic Trauma Association (AO/OTA) 2018 malleolar fracture identification reaches a high degree of correct classification" finns att läsa i Acta Orthopaedica, se https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17453674.2020.1837420

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gordon, biträdande överläkare, ortopedi, Danderyds sjukhus, 08-123 558 84, max.gordon@sll.se

Mats Salemyr, verksamhetschef och överläkare, ortopedi, Danderyds sjukhus, 08-123 579 48, mats.salemyr@sll.se

Bernd Schmitz, presschef, Danderyds sjukhus, 08-123 599 83, bernd.schmitz@sll.se

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77

Relaterat innehåll